Publicaties

6.3.21

Het onzegbare verbeelden en daarmee het gesprek op gang brengen. Dat is het idee achter het fotografieproject van de F|Fort Foundation, Wat het betekent om op jongvolwassen leeftijd kanker te hebben begrijpt eigenlijk niemand. Het is ook haast niet uit te leggen. En toch is het ontzettend belangrijk dat anderen weten hoe hard er gewerkt moet worden om overeind te blijven en dat dat erkend wordt, dat er waarde aan wordt toegekend

3.2.21

In september 2020 is drs. Zoë Bood, promovenda in het Amsterdam UMC onder leiding van professor dr. Hanneke van Laarhoven, van start gegaan met een onderzoek naar de effecten van ons fotografieproject op het mentale welzijn van de deelnemers.

26.1.21

Alweer een half jaar geleden is Maud Reijntjes bestuurslid geworden van de F|Fort foundation; een stichting die zich inzet voor het mentale welzijn van jongvolwassenen met de diagnose kanker.

1.11.20

De oprichtster van de F|Fort Foundation, Floor van Liemt, vertelt in dit interview waarom zij vindt dat er meer aandacht moet komen voor het mentale welzijn van jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18-35 jaar. 

We zijn verheugd en trots dat professor dr. Hanneke van Laarhoven, internist-oncoloog in Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) ons Fotografieproject heeft geselecteerd om onderdeel te laten zijn van wetenschappelijk promotieonderzoek naar de invloed van kunst op het mentale welzijn van kankerpatiënten. Als kan worden aangetoond dat kunst (in de ruimste zin van het woord) een positieve invloed heeft op het welzijn van kankerpatiënten, kan dit er mogelijk toe leiden dat zorgverzekeraars kunstprojecten voor (ook jonge) patiënten gaan financieren. Zoë Bood is de jonge onderzoeker die dit promotieonderzoek uitvoert. Alle deelnemers aan het fotografieproject nemen deel aan dit onderzoek. 

Bekijk alle publicaties