Besteding van middelen binnen de doelstelling van

Stichting F|Fort Foundation
De F|Fort Foundation genereert en werft fondsen voor projecten die het mentale welzijn van jonge kankerpatiënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar ten goede komen. 


Met haar projecten, evenementen, acties en publicaties op de website en in overige media zet de F|Fort Foundation in op groeiende bewustwording waar het gaat om de leeftijdgerelateerde problemen van jongvolwassenen met kanker. Bewustwording bij iedereen die in de zorg werkzaam is, maar ook bij familie, vrienden en het professionele netwerk van jongvolwassen met kanker. Beter begrijpen is beter kunnen helpen.

Daarnaast haalt de F|Fort Foundation geld op voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassen kankerpatiënten. Dat kunnen eigen projecten van de F|Fort Foundation zijn of projecten van derden die een aanvraag bij de F|Fort Foundation hebben ingediend.  

Kunstprojecten

De F|Fort Foundation streeft ernaar om 1x per jaar een kunstproject te realiseren, waaraan jongvolwassenen uit de doelgroep kunnen meedoen en die daar direct troost en zingeving aan kunnen ontlenen.

Het resultaat van deze kunstprojecten – een boek, een voorstelling, een podcast - geneert op zichzelf ook weer aandacht en middelen die worden aangewend voor het financieren van projecten in het kader van de doelstelling.

Het Fotografieproject 2020 is het eerste kunstproject van de F|Fort Foundation. De netto opbrengst van het fotoboek zal in zijn geheel worden besteed aan nieuwe projecten.

Projecten van derden
Daarnaast wil de F|Fort Foundation financieel bijdragen aan projecten van derden, zoals (wetenschappelijke) projecten, promotieonderzoek en overige projecten die bijdragen aan het realiseren van het algemene doel van de stichting.

De F|Fort Foundation denkt daarbij aan projecten die bijdragen aan het vergroten van de bekendheid en/of de bewustwording van de leeftijdgerelateerde problematiek van jongvolwassenen met kanker, het verbeteren van de toegang tot mentale hulp en coaching tijdens of na de medische behandeling, het ontwikkelen van opleidingsmateriaal, wetenschappelijk onderzoek naar het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker of (nieuwe) behandelingsmethoden op het gebied van mentaal welzijn van de doelgroep, en projecten op het gebied van kunst en zingeving.Derden worden van harte uitgenodigd een projectvoorstel bij ons in te dienen.

Dat kan via penningmeester@ffortfoundation.nl