Ambassadeurs &
comité van aanbeveling

De F|Fort Foundation is bezig mensen om zich heen te verzamelen die de missie en waarden van de F|Fort Foundation in hun netwerk uitdragen en waar nodig als boegbeeld, klankbord en/of adviseur kunnen fungeren. Deze mensen worden samengebracht in een comité van aanbeveling, dat begin 2021 op de website gepresenteerd zal worden. 

Wat kan jij doen?

Met dank aan:

  • Hans Verlaat voor het ontwerpen van het mooie logo.
  • Lisa Grooters, Marit Daams en Juliëtte voor het maken van de video content.
  • Grand Digital voor het ontwerpen van de website.
  • De Van Lanschot Kempen Foundation voor een bijdrage in de kantoorkosten.
  • Van Marle Drukwerk te Hengelo voor het maken van de visitekaartjes.
  • Notaris Herman van den Eerenbeemt (Holdinga Matthijssen Kraak te Amsterdam) voor de oprichtingsakte.
  • Angel Bravo Panneflek voor zijn hulp bij de website.